​Lisbets Vej 3, DK-5970 Ærøskøbing

Telefon:

CVR-nr:

33766386

E-mail:

ALT DET MED PARAGRAFER OG SVÆRE ORD...

Denne del af hjemmesiden er hovedsagligt henvendt til forældre og kommunale myndigheder, der ønsker et indblik i det formelle grundlag for Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Erhvervsplacering ved uddannelsens afslutning:

På uddannelsens 3. år afklares hvad den enkelte elevs muligheder for erhvervsplacering kan være. Skolen bestræber at eleven efter endt uddannelse kommer i jobprøvning dér, hvor eleven har mulighed for senere ansættelse. Det kan være i elevens hjemkommune. Det forventes at hjemkommunen efter behov yder støtte og opfølgningsbistand til eleven efter endt uddannelse fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Dette kan være i form af mentorordning, personlig assistance, isbryderordning, hjælpemidler m.v.

Hvilke jobs får vores elever:

Alle vore elever har indtil videre bestået alle deres prøver & eksamener.

Vi har elever som har fået ansættelse i svineproduktioner og mælkekvægsbesætninger. Én har fået merit for landbrugsassistentuddannelsen til dyrepasserassistent og har efterfølgende fået ansættelse ved en fuglepark – det er ubetinget hans drømmejob.

Vi har elever der har fået arbejde på minkfarm og som grøn medarbejder på campingplads. Èn har taget lastbilkørekort med anhænger og fortsætter med ordblindeundervisning. En anden er blevet mor og læser nu på handelsskole. Én er ansat som murerarbejdsmand. Heste- og rideskolemedhjælpere har vi også hjulpet på vej.

For det dimitterende hold i 2014 er 3 unge kommet i arbejde hos henholdsvis en svineproducent , en malkekvægsproducent og en entreprenør. Én skal videre på en ordinær landbrugsskole.

Alle vore elever er således aktive med jobs eller uddannelse efter deres uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Uddannelsesplan:

Elevens kompetencer afklares i løbet af de første 14 dage af uddannelsen. Vi udarbejder en uddannelses-​

plan i samarbejde med eleven udfra den enkeltes kompetencer og potentiale samt ud fra visitationen. Uddannelsesplanen udarbejdes i løbet af de første 5 mdrs. ophold på skolen. Her vurderes det om eleven er velplaceret. Uddannelsesplanen revideres og evalueres hver 6. måned. Der afholdes statusmøde med sagsbehandler og evt. andre implicerede parter 2 gange årligt.

Visitation:

Det forventes, at der foreligger en ressourceprofil, skoleudtalelser og evt. psykologundersøgelser ved visitationen.

Samarbejdsaftale:

Poppelgården og henvisningskommunen underskriver en samarbejdsaftale.

Handlekommuneforpligtigelse:

Hjemkommunen forbliver handlekommune, uanset om eleven under uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole har folkeregisteradresse i Ærø Kommune. Handlekommunen forpligter sig til at dække den kommunale del af udgifterne, i den periode eleven er indskrevet på uddannelsen.

Bevillingsgrundlag:

  • Lov om aktiv socialindsats (LAS) § 46.
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32.
  • STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse lov nr.564 af 6. juni 2007.
  • Serviceloven § 85.
  • Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er under godkendelse efter Servicelovens § 107 ved Center for opholdsteder, botilbud og plejefamilier, Ringe, Fyn.

Opsigelse/ophør:

Hvis en elev vælger at afbryde uddannelsen i utide er opsigelsesvarslet fra kommunens side tre måneder.

Miljøbevidsthed:

Vi vælger, så vidt økonomien tillader det, at bruge og genbruge økologiske og bæredygtige materialer, energikilder, rengøringsartikler m.v. Kosten er, så vidt muligt, økologisk. Vi er meget miljøbevidste. Det giver vi videre til vore elever.

KONTAKT POPPELGÅRDEN

Du er meget velkommen til at ringe, sende en e-mail eller at besøge os

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S • Lisbets Vej 3, 5970 Ærøskøbing • Telefon: 62 58 28 38ppj@poppelgaarden.org • CVR: 33766386