​Lisbets Vej 3, DK-5970 Ærøskøbing

Telefon:

CVR-nr:

33766386

E-mail:

OPHOLDSBETALING OG ØKONOMISKE FORHOLD

Elevøkonomi:

Eleven modtager sin personlige ydelse efter gældende regler og skal heraf betale egenbetaling.

Det anbefales, at eleven tegner en fritids- og ulykkesforsikring. Vi tilbyder en samlet pakke for alle elever, hvilket betyder en billigere forsikringspræmie pr. elev. Præmien afhænger af antal af elever.

Poppelgården har alle de lovpligtige forsikringer.

Der er fælles tv i stuen - medielicensen er inkluderet i opholdsbetalingen. Hvis en ung vil have fjernsyn på værelset eller har smartphone, Ipad m.m., skal der betales særskilt tv medielicens.

Hvis den unge medbringer egen hest, skal de selv varetage pasningen. I weekender kan der indgås aftale om pasning af hesten, hvis den unge rejser.

Staldplads koster kr. 900,- pr. md. Staldpladsen er inkl.: økologisk græsensilage/hø, økologisk valset korn/piller samt halm til strøelse og daglig adgang til stort ude areal samt fri brug af skolens ridebane. Hesten skal fodres med økologiske foder. Den unge afholder selv udgifter til dyrlæge, smed, ormekur m.v. Skolen kan være behjælpelig med pasning af hestene.

Opholdsbetaling:

Opholdsbetalingen indeholder faglig grunduddannelse, erhvervstræning, erhvervspraktik og generel boundervisning.

Erhvervsuddannelse til Landbrugsassistent samt Særligt Tilrettelagt Uddannelse: ​Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan. 2017 i alt kr. 31.815 - pr. mdl. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr. 21.342,- pr. md. og boundervisning kr. 16.050,- pr. md.

For unge u. 18 år: betales der for kost, logi, opsparing til studietur, aktivitetskasse samt arbejdsdusør. Arbejdsdusøren på kr. 3.854,- udbetales af skolen til eleven hver måned.

Der fremsendes en faktura hver måned. Der betales månedsvis forud og betalingsfristen er 14 dage.

Prisstigninger: Opholdsbetalingen reguleres én gang årligt med virkning fra d.1.jan.

Der indbetales et depositum svarende til én md. opholdsbetaling

Øvrige ydelser:

Hvis det fra skolens side skønnes, at eleven har behov for yderligere socialpædagogisk indsats eller anden rådgivning skal en bevilling til dette foreligge. Behovet for indsatsen vil blive skriftligt begrundet. Taksten for socialpædagogisk støtte er kr. 259,- pr. time.

Det forventes at eleven har cykel eller lovlig knallert/scooter ved indskrivningen på Poppelgården. En knallert/scooter er velegnet, da nogle praktiksteder ligger op til 15 km. fra skolen. Der kan være udgifter til reparation. Bemærk at der er gratis bus på Ærø.

Ved skolestart skal eleven medbringe 2 sæt arbejdstøj, regntøj, vinterjakke, sikkerhedsgummistøvler samt sikkerhedssko. Dette kan med fordel købes på skolen, idet vi køber stort ind og dermed får rabat. Der må beregnes et beløb på kr. 4.225,-,- til arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler.

Eleven medbringer selv personligt indbo: seng, sengetøj, kommode/skab, bord, stol, vækkeur og bordlampe. Dette kan evt. købes i samråd med skolens bo-undervisningslærer. Indkøb af indbo koster kr. 9,570,-

Der vil være udgifter til fagbøger & andet undervisningsmateriale på kr. 2.889,- årligt.

Det forventes, at eleven er i besiddelse af et traktorkørekort ved indskrivningen.

Hvis ikke dette er tilfældet, skal der foreligge en bevilling til erhvervelse af et traktorkørekort. Prisen ligger på omkring kr. 9.000,- alt inkl. (Køretimer, teoritimer, foto, lægeerklæring, køreprøve gebyr).

Der kan forekomme udgifter til eks. tandlæge, sociale hjælpeforanstaltninger og fritidstilbud. Det er obligatorisk for eleven at deltage i et fritidstilbud.

Alle oplyste priser er for 2017. Der vil forekomme prisstigninger årligt. Nye takster fås ved henvendelse til kontoret. Priser for det kommende år foreligger når Socialsyn Syd har godkendt det kommende års budget.​

KONTAKT POPPELGÅRDEN

Du er meget velkommen til at ringe, sende en e-mail eller at besøge os

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S • Lisbets Vej 3, 5970 Ærøskøbing • Telefon: 62 58 28 38ppj@poppelgaarden.org • CVR: 33766386