​Lisbets Vej 3, DK-5970 Ærøskøbing

Telefon:

CVR-nr:

33766386

E-mail:

SKOLENS FORMÅL

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen.


Der tilbydes undervisning i henhold til Landbrugsassistent uddannelsen.


STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – med fokus på det grønne område herunder landbrugsmedhjælper, dyrepassermedhjælper, rideskole- og stutterimedhjælper, park & vejvæsnet. Derudover tilbydes STU Pedelmedhjælper.Vi tilbyder andre STU forløb afhængig af den unges ønsker og behov.


I uddannelsen lægger vi vægt på, at den unge skal kunne klare en hverdag med alle dets facetter af daglige gøremål, som er grundlæggende for at kunne fungere i samfundet som ligeværdigt medlem.


Derfor tilbyder vi en helhedsorienteret uddannelse, hvori det personligt udviklende vægtes i samme grad som det faglige håndværk og uddannelse.

Information om Idegrundlag

For yderligere information

Skolens værdigrundlag:

At skabe et trygt og udviklende læringsmiljø hvor den enkelte elev er i centrum - under hensyntagen til fællesskabet.


Vi vægter faglighed, respekt, glæde, omsorg og accept af hinandens forskelligheder højt.


Skolen skal være et godt, rart og trygt sted at arbejde, udvikle og uddanne sig.


Ansvar, initiativ, demokrati og medbestemmelse er kvaliteter vi udvikler i samvær med hinanden.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at man skal have respekt og omtanke for dyr, natur og mennesker.​

Organisation:

Poppelgården er oprettet i 2005 i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, Dalum Landbrugsskole og


Fyns Amt, familieafdeling. Vi har modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond, Mål-3 program.

Poppelgården er medlem af Landsforeningen Ligeværd, hvis formål er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.

Poppelgården er godkendt som uddannelsessted af Landsforeningen Ligeværd.

Poppelgården er medlem af Foreningen af​uddannelsessteder, Ligeværd.

Hovedopgaverne for FUS – Ligeværd er:

  • at styrke uddannelsesstedernes muligheder for at kunne tilbyde medborgere med særlige behov, de bedst mulige uddannelsestilbud
  • at understøtte udviklingen af den helhedsorienterede indsats
  • at skabe større forståelse for og anerkendelse af målgruppens vilkår
  • at udvikle medarbejdernes faglige kvalifikationer til arbejdet med målgruppen


Landsforeningen Ligeværd og Det ny Havredal henviser elever til os.


Poppelgården er medlem af LOS – De private sociale tilbud.

Poppelgården er medlem af DHI – Den helhedsorienterede indsats.

Poppelgården er reorganiseret, således at skolen pr. 1. juli 2011 er blevet et A/S med bestyrelse, hvis formål er at drive en social økonomisk virksomhed. Poppelgården er pr. 1. juli 2014 godkendt efter Servicelovens § 66 med mulighed for efterværn samt § 107 ved Socialtilsyn Syd. Der er plads til 16 unge.

Landsforeningen Ligeværd og Havredal Praktiske Landbrugsskole henviser elever til os. 

KONTAKT POPPELGÅRDEN

Du er meget velkommen til at ringe, sende en e-mail eller at besøge os

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S • Lisbets Vej 3, 5970 Ærøskøbing • Telefon: 62 58 28 38ppj@poppelgaarden.org • CVR: 33766386