​Lisbets Vej 3, DK-5970 Ærøskøbing

Telefon:

CVR-nr:

33766386

E-mail:

LANDBRUGSDELEN

Under din uddannelse lærer du at arbejde med dyr, maskiner og marker.

1. år Grundforløb

Kompetencevurdering - vi skal se hvad du kan.
Introduktion til landbruget. Markdrift og kvæghold. Malkekursus. Maskinkendskab.

Traktorkørekort samt færdselsrelateret førstehjælp. Pløjekursus og Bygningsvedligeholdelse.

Førstehjælp. Brandbekæmpelse. Sikkerhed i landbruget. (APV og § 26 - arbejdsmiljøkursus.)

Gode arbejdsrutiner og kendskab til årets gang i landbruget.

3 mdrs. praktik i malkebesætninger.

2. år Grundforløb

Markdrift: harve, pløje, så, strigle og høstarbejde.

Svineproduktion.

Biologi.

Svejsekursus og motorsavskursus.

Opfølgning af 1-års undervisning.

9 mdrs. praktik hos en landmand.

3. år Grund- og Hovedforløb

Naturfag og medicinhåndtering.

Sprøjtekursus delprøve 1 + 4.

Jobsøgningskursus og arbejdsmarkedsintroduktion.

Valgfri specialefag.

Opfølgning af 2. års undervisning.

2. mdrs. praktik hos en landmand.

Valgfag:

Vi tilbyder forskellige fag f.eks:

  • Naturpleje
  • Vedligeholdelse af maskiner
  • Jagttegn
  • Motorsavskursus
  • Ridning
  • Ridemærkeundervisning
  • Pasning af får
  • Håndværk
  • Kreativt værksted

Der tilbydes altid dansk og matematik som fag. Der er mulighed for ordblindeundervisning.

Hestevalgfag:

Her kan du lære at ride, fodre, passe og træne heste, arrangere ridestævner samt lære noget om hesteavl.

Der er mulighed for at medbringe din egen hest.

Praktik:

Du er i praktik 3 gange under uddannelsen. Hver praktikperiode er på 2 - 9 måneder.

Vi har godkendte praktikpladser til dig. Du bor på skolen, medens du er i praktik.

Èn af skolens lærere besøger dig og landmanden, som du er i praktik hos, hver 14. dag for at snakke om, hvordan det går.

KONTAKT POPPELGÅRDEN

Du er meget velkommen til at ringe, sende en e-mail eller at besøge os

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S • Lisbets Vej 3, 5970 Ærøskøbing • Telefon: 62 58 28 38ppj@poppelgaarden.org • CVR: 33766386