​Lisbets Vej 3, DK-5970 Ærøskøbing

Telefon:

CVR-nr:

33766386

E-mail:

MEDARBEJDERNE

Alle lærere har kontaktlærerfunktion. Eleven mødes med kontaktlæreren mindst én time ugentligt - samt efter behov.


Det tilstræbes, at alle ansatte har kendskab til såvel landbrugsområdet som til det praktiske og personlige i boundervisning.


Vore ansatte er uddannede landmænd, smede, pædagoger, lærere og instruktører der har interesse for og lyst til arbejdet med vores målgruppe unge. 

Alle ansatte har, foruden deres formelle uddannelser, rigtig mange uformelle kompetencer, således at personalegruppen tilsammen tilbyder en bred faglig og personlig ”kompetencebank”.

Alle medarbejdere deltager i kompetencegivende kurser og videreuddannelser, så de er rustet til arbejdet med elever med særlige behov samt opfylder kravene som undervisere i deres respektive fag.


Alle ansatte modtager professionel supervision

Navn: 

Stine LaBoube

Stilling:

Forstander

Uddannelse:

Lærer, anlægsgartner og NLP MasterPractitioner

Fagområde:

Ledelse, jobsøgning, engelsk, samarbejde og kommunikation, APV– psykisk, Sundhed, Idræt og sundhed samt udslusning af elever

Navn: 

Henrik Linde Jakobsen

Stilling:

Souschef

Uddannelse:

Lærer, smed, § 26-, brand- og førstehjælpsinstruktør

Fagområde:

Traktor kørekort, Førstehjælpskursus, APV-arbejdsmiljø, svejsekursus, motorsavskursus, brandkursus, sundhed, praktiklærer

Navn: 

Karsten Henning Olsen

Stilling:

Lærer

Uddannelse:

Lærer og Landmand/Driftleder

Fagområde:

Husdyr/ kvæg, malkebevis, plantekendskab, teknikfag, markdrift, APV – praktisk, sprøjteteknik og praktiklære

Navn: 

Jens Andersen

Stilling:

Lærer

Uddannelse:

Lærer og Landmand/Driftleder

Fagområde:

Biologi, naturfag, husdyr/svineproduktion, økologiske grundprincipper, grundlæggende økonomi trin 1, grønsagsproduktion og praktiklære

Navn: 

Sine Bruun

Stilling:

Lærer

Uddannelse:

Lærer, Speciel pæd. stud. & Cand. pæd. fil. stud.

Fagområde:

It, ordblinde undervisning og socialpædagogisk støtt

Navn: 

Elisabeth Ottesen

Stilling:

Lærer

Uddannelse:

Landmand/Driftleder

Fagområde:

Hestevalgfag - (orlovsstilling

Navn: 

Svend Erik Eriksen

Stilling:

Bogholder

Uddannelse:

Bogholder

Træffes:

torsdage kl. 9:00-11:0

Navn: 

Anne Elisabeth Nordberg

Stilling:

Vikar

Fagområde:

Vikar i boundervisning - madlavning, rengøring og handy kvind

KONTAKT POPPELGÅRDEN

Du er meget velkommen til at ringe, sende en e-mail eller at besøge os

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S • Lisbets Vej 3, 5970 Ærøskøbing • Telefon: 62 58 28 38ppj@poppelgaarden.org • CVR: 33766386